Керівництво ВООЗ з активного скринінгу на туберкульоз

Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила Операційне керівництво з активного скринінгу на туберкульоз (англійською мовою).

Цей документ дає вичерпні відповіді на запитання, яке вже не перше десятиріччя бурхливо обговорюють не лише спеціалісти, а й пересічні громадяни: чому не проводяться масові флюорографічні обстеження. Коротка відповідь: оскільки вони не сприяють подоланню захворювання. Водночас, орієнтація на виявлення туберкульозу виключно за зверненням також не виправдовує себе, адже дозволяє виявити тільки розвинуті форми захворювання і, до того ж, потребує активного інтересу хворого до власного здоров’я, мотивації до звернення по медичну допомогу, довіри до медиків тощо. Всього цього бракує не лише в Україні.

Епоха, коли ВООЗ наполягала на виявленні за зверненням, як на єдиній можливій відповіді на зростаюче поширення туберкульозу, відходить у минуле. Зараз, коли розповсюдження захворювання під контролем у більшості країн світу, на порядок денний виходить нове запитання: як виявити якомога більше випадків захворювання, тобто зменшити недовиявлення, і зробити це найбільш економічно ефективним шляхом.

Єдиний можливий шлях ‒ це направлений скринінг. Стратегія ВООЗ «Покласти край туберкульозу» включає систематичний скринінг на активний туберкульоз серед груп високого ризику. Один з основних принципів, окреслених у керівництві, - скринінг на туберкульоз повинен розроблятися з урахуванням епідеміологічного, соціального та медичного контексту, а планування скринінгу повинне ґрунтуватися на оцінці цих контекстів.

Зокрема, в керівництві є такі слова:

«Проведення скринінгів без правильного планування, спрямованого на задоволення потреб певних верств населення, без оцінки здатності системи проводити скринінгові втручання та без попереднього усунення відомих перешкод до виявлення та лікування випадків туберкульозу стане марною витратою ресурсів без користі для пацієнтів та для системи охорони громадського здоров’я в цілому.

Нерозбірливий, масовий скринінг – це дороговартісне втручання з непевними перевагами. Тому такого скринінгу слід уникати. Проведення скринінгу серед груп низького ризику може мати більше шкоди, ніж користі, наприклад, буде виявлено більше хибно-позитивних, аніж істинно-позитивних випадків. Після визначення відповідних груп ризику, яким може бути корисним скринінг, необхідно віддати пріоритет групам з найвищим ризиком. Також необхідно обрати підходящі скринінгові та діагностичні тести і алгоритми скринінгу для кожної групи ризику в кожній епідеміологічній ситуації»

У керівництві описані десять алгоритмів, придатних для скринінгу, з аналізом вартості виявлення одного випадку, а також кількості осіб,  які повинні пройти скринінг для виявлення одного випадку ТБ (КНС). При виборі методу скринінгу укладачі рекомендують керуватися головними поняттями доказової медицини, які використовуються для оцінки діагностичного методу: відносний ризик, 95% довірчий інтервал, чутливість, специфічність, прогностична цінність позитивного результату , прогностична цінність негативного результату.

До керівництва додається онлайн-інструмент, який дозволяє визначити потенційну  результативність кожного з алгоритмів. На жаль, для багатьох груп ризику в Україні визначити цю результативність виявляється неможливим, адже одна з необхідних передумов – відомий відносний ризик туберкульозу для кожної з груп. На жаль, у нашій країні для більшості груп ризику такі дані відсутні.

Проте, розуміння загального підходу до планування скринінгових програм необхідне для лікарів будь-якої спеціальності, а також для соціальних працівників та представників неурядових організацій, долучених до проблеми туберкульозу. Усім нам потрібно чітко зрозуміти: повернення до радянської системи тотальних флюорографічних оглядів,  оглядів при прийомі на роботу тощо, не буде: для цього немає ані економічного, ані епідеміологічного обґрунтування.

Проект USAID «Посилення контрою за туберкульозом в Україні» зробив для вас неофіційний переклад основних положень Операційного керівництва з активного скринінгу на туберкульоз (завантажити).

Огляд підготувала: Марія Долинська, спеціаліст з надання медичної інформації Проекту USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні"

 

Коментувати матеріали можуть лише зареєстровані користувачі